Đoàn Thể - Phòng ban | Page 1

  • Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19

    Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19

    05/11/2021
    Trước tình hình biến đổi khí hậu đang xảy ra, thời tiết thay đổi thất thường, các bệnh truyền nhiễm, nhất là Covid-19 có nguy cơ lây lan và bùng phát rất cao. Đặc biệt trong những cơ sở giáo dục – trường học là nơi tập trung đông người thì nguy cơ bùng phát dịch càng cao hơn.