Y tế học đường

File thông điệp truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2022

File thông điệp truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2022

Administrator
Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2022

Sê ri các video hướng dẫn xử lý các vật chứa phòng chống SXH: http://hcdc.vn/phuongphapxulyvatchua

  • File name: 1-Phuon truyen thong chong SXH.pdf (8.34 Mb)
    Download
  • File name: 2-Bang ron truyen thong chong SXH.pdf (8.93 Mb)
    Download
  • File name: 3-Thong diep SXH hanhdong cuthe.docx (24.9 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập