Tuyển Sinh 10 | Page 1

 • Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 THPT Năm học 2023-2024

  Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 THPT Năm học 2023-2024

  07/11/2023
  Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 Trung học phổ thông Năm học 2023-2024
 • Thông tin Tuyển Sinh 10 Năm học: 2023-2024

  Thông tin Tuyển Sinh 10 Năm học: 2023-2024

  04/14/2023
  Khi đặt bút để chọn trường, đầu tiên các em sẽ hỏi: “Ngôi trường đó như thế nào?”. Câu trả lời rằng: Đó là ngôi trường của sự thân thiện và yêu thương! Hơn hai mươi năm trường Bình Phú tồn tại thì cũng ngần ấy thời gian các Thầy Cô được thử thách về bản lĩnh chuyên môn và tích trữ tình yêu thương học trò để trụ lại với nghề yêu trẻ.

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập