Tuyển Sinh 10 | Page 1

  • Thông tin Tuyển Sinh 10 Năm học: 2023-2024

    Thông tin Tuyển Sinh 10 Năm học: 2023-2024

    04/14/2023
    Khi đặt bút để chọn trường, đầu tiên các em sẽ hỏi: “Ngôi trường đó như thế nào?”. Câu trả lời rằng: Đó là ngôi trường của sự thân thiện và yêu thương! Hơn hai mươi năm trường Bình Phú tồn tại thì cũng ngần ấy thời gian các Thầy Cô được thử thách về bản lĩnh chuyên môn và tích trữ tình yêu thương học trò để trụ lại với nghề yêu trẻ.