Tuyển Sinh 10

Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 THPT Năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 THPT Năm học 2023-2024

Administrator
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 Trung học phổ thông Năm học 2023-2024

Thông báo thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 trường THPT Bình Phú, đề nghị PHHS và học sinh thực hiện đúng thời gian theo file đính kèm.

  • File name: 1-TB_VvThuNhanHoSoTS10_2023_2024.pdf (238.7 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập