Thông báo

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9,10 năm 2023

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9,10 năm 2023

Administrator
Trường THPT Bình Phú thông báo các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9, 10 năm 2023 - Năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9,10 năm 2023

Năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 4687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ hướng dẫn liên sở số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

Trường THPT Bình Phú thông báo các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9, 10 năm 2023 - Năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

STT Nội dung Mức thu Số lượng Thành tiền
1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày (đồng/học sinh/tháng)

300.000 02  600.000
2

Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030":

Tiền tổ chức dạy học Mos (đồng/học sinh/tháng)

80.000 02 160.000
3 Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (đồng/học sinh/tháng)      
3.1 Học sinh khối 10 250.000 02 500.000
3.2 Học sinh khối 11 220.000 02 440.000
4 Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú (đồng/học sinh/tháng) 250.000 02 500.000
5

Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú (đồng/học sinh/năm)

200.000 01 200.000
6

Tiền suất ăn trưa bán trú (đồng/học sinh/ngày)

35.000 22 770.000
7

Nước uống (đồng/học sinh/tháng)

20.000 02  40.000
8 Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (đồng/học sinh/tháng) 35.000 02 70.000

* Lưu ý:

 • Khoản thu STT 2 áp dụng đối với học sinh đăng ký học MOS.
 • Khoản thu STT 3 áp dụng đối với học sinh đăng ký học anh văn với người nước ngoài.
 • Các khoản thu STT 4,5,6 áp dụng đối với học sinh đăng ký bán trú tại trường.
 • Khoản thu STT 8 áp dụng đối với các lớp học máy lạnh.

* Thời gian triển khai thực hiện và hình thức nộp:

 1. Thời gian thu: Từ ngày 11/10/2023 đến ngày 04/11/2023.
 2. Hình thức nộp:
 • Nộp tiền trực tiếp tại phòng Tài vụ của nhà trường. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 13h30 đến 16h30).
 • Các kênh thu hộ học phí của JETPAY: đính kèm hướng dẫn đóng phí.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Phụ huynh học sinh;

- Giáo viên chủ nhiệm;

- Lưu: VT, KT.

(Đã ký)

Trần Nghĩa Nhân

  GV đăng nhập xem TKB

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập