Thông báo

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9,10 năm 2023 Năm học 2023-2024

Về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 9,10 năm 2023 Năm học 2023-2024

Administrator
Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024....
  • File name: 1-Thongbao262_NH2023-2024_T9-10-2023_kemHDdongphi.pdf (8.79 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập