Thông báo

Thư Mời

Thư Mời

Administrator
Kính mời CMHS khối 10 dự họp lúc 7g30 ngày 7/8/2022

Kính mời CMHS khối 10 dự họp lúc 7g30 ngày 8/7/2022 tại phòng họp của mỗi lớp theo danh sách trong file đính kèm.

  • File name: 1-DSGVCN 22_23 (Dự kiến).xlsx (12.9 Kb)
    Download