Thu Chi Tài Chính

Quyết định công bố công khai Dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Quyết định công bố công khai Dự toán thu, chi NSNN năm 2023

Administrator
Quyết định công bố công khai Dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (điều chỉnh lần 1)
  • File name: 1-QD148_17062023_Congkhai_Dutoan_thu-chi_NSNN_2023_dieuchinhlan1.pdf (2.89 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập