Cải Cách Hành Chánh

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trường THPT Bình Phú năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trường THPT Bình Phú năm 2023

Administrator
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trường THPT Bình Phú năm 2023
  • File name: 1-TruongTHPTBinhPhu_KHCaiCachHanhChinhNam2023.pdf (3.75 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập