Tin nhà trường

Giới thiệu 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Administrator
10 ca khúc sáng tác mới về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Thành uỷ - Sở Văn hoá và Thể thao thành phố trân trọng giới thiệu 10 ca khúc sáng tác mới về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập