Tin tức

Đại hội chi bộ 2020-2025

Đại hội chi bộ 2020-2025

Administrator
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Chiều ngày 19/6/2020, Chi bộ Trường THPT Bình Phú tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đại diện các Ban của Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy cùng 28 đảng viên của chi bộ (27 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng cao, quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn được chú trọng bồi dưỡng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và học… Qua đó, chi bộ đã đạt được những chỉ tiêu cao về chuyên môn hàng năm, cụ thể: trên 98% học sinh lên lớp thẳng, tỷ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn cao hơn tỷ lệ Thành phố đề ra, tỷ lệ học sinh trúng tuyển Đại học hàng năm đều đạt trên 70%. Song song đó, ​chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo các yêu cầu, nội dung hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; đồng thời, chi bộ cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại nhà trường. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu chung của tập thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm và được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền.

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng cao, quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn được chú trọng bồi dưỡng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và học… Qua đó, chi bộ đã đạt được những chỉ tiêu cao về chuyên môn hàng năm, cụ thể: trên 98% học sinh lên lớp thẳng, tỷ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn cao hơn tỷ lệ Thành phố đề ra, tỷ lệ học sinh trúng tuyển Đại học hàng năm đều đạt trên 70%. Song song đó, ​chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo các yêu cầu, nội dung hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; đồng thời, chi bộ cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại nhà trường. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu chung của tập thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm và được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy chúc mừng Đại hội và biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đồng chí Lê Thanh Bình lưu ý: trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng mà chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới thì việc tổ chức thực hiện phải chú trọng xây dựng tập thể sư phạm, tập thể chi bộ thành ngôi nhà chung của toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung là xây dựng trường THPT Bình Phú ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hiệu quả công tác giáo dục. Đặc biệt, chi bộ phải tập trung các biện pháp để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Thay mặt cấp ủy, đồng chí Trần Nghĩa Nhân – Bí thư chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tổ công tác Quận ủy. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp  ủy sẽ phát huy vai trò lãnh đạo chi bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đồng thời, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng đoàn kết, gắn bó phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đưa trường THPT Bình Phú ngày càng phát triển đi lên xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền đoàn thể cũng như sự tin tưởng của phụ huynh học sinh.

 

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí; bầu đồng chí Trần Nghĩa Nhân giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; bầu 02 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Tin bài : Thu Vân

Hình ảnh: Thạch Đông – Phú Định

&

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập