Tin tức

Chỉ tuyển giáo viên không quá 30 tuổi, nhiều thầy cô mất trắng cơ hội

Chỉ tuyển giáo viên không quá 30 tuổi, nhiều thầy cô mất trắng cơ hội

Administrator
GDVN- Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nên trao cho tất cả mọi người cơ hội như nhau là cùng tham gia thi (xét) tuyển để tạo sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng với nhau.

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập