Tin tức

Bộ Giáo dục nên có ý kiến, không để địa phương tùy tiện loại giáo viên quá 30

Bộ Giáo dục nên có ý kiến, không để địa phương tùy tiện loại giáo viên quá 30

Administrator
GDVN- “Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có hướng dẫn chung về tuyển dụng giáo viên chứ không thể để địa phương đưa ra tiêu chí tùy tiện như vậy”, thầy Nhĩ khuyến nghị.

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập