Thông báo

Bảng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 10 Năm Học 2022 - 2023

Bảng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 10 Năm Học 2022 - 2023

Administrator
Bảng Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 10 Của Thpt Bình Phú Năm Học 2022 - 2023

BẢNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10  CỦA THPT BÌNH PHÚ

NĂM HỌC 2022 - 2023

 

STT

THỨ HAI

THPT BÌNH PHÚ CHỌN

1

VĂN 10

Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo)

2

TOÁN 10

Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo)

3

TIẾNG ANH 10

Tiếng Anh 10 Friends Global

4

LONG 10

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức với cuộc sống)

5

BÓNG ĐÁ 10

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)

6

BÓNG RỔ

Giáo dục thể chất số 10: Bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

 

7

LỊCH SỬ 10

Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)

số 8

ĐỊA LÝ 10

Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo)

9

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)

10

VẬT LÍ 10

Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)

11

HÓA HỌC 10

Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo)

12

SINH HỌC 10

Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)

13

TIN HỌC 10

(Tin học ứng dụng & Khoa học máy tính)

Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)

14

CÔNG NGHỆ 10

(Thiết kế và công nghệ)

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

15

CÔNG NGHỆ 10

(Công nghệ trồng trọt)

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)

16

Trải nghiệm hoạt động, hướng nghiệp 10

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1)

17 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10

Giáo dục quốc phòng và an ninh (Cánh diều)

 

  • File name: 1-1-chọn SGK K10 của THPT_BP năm 2022-2023..docx (21.8 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập